När vi jobbar konstant under en längre tid är det lätt att det blir för mycket. Vi sliter ned oss själva på ett sätt som gör att vi riskerar krascha och ta några dagars sjukledigt. Om det vill sig riktigt illa så kraschar vi kanske på ett sätt som gör att vi inte kan komma tillbaka till jobbet på en mycket lång tid.

Denna nedbrytningsprocess börjar ofta först när en person får problem med sömnen. Så länge man sover bra klarar man nämligen nästan vad som helst. Människan är i detta avseende mycket tålig och kan jobba på nästan hur länge som helst. Det är trots allt det vi gör hela livet, vi jobbar och gnetar. Om vi inte gör det klassas vi som odugliga och får låg status.

God sömn oslagbar för god återhämtning

För att kunna återhämta oss på ett effektivt sätt behöver vi äta bra och sova gott. Så enkelt är det, eller så svårt är det. För att kunna sova ordentligt behöver vi kunna slappna av och vi behöver en situation som gör att vår sömn inte avbryts under natten eftersom det som kallas djupsömn är så viktigt.

Vad krävs för att sova gott

Vad krävs då för att vi ska kunna sova gott? En sak vi vet är att vi kan orka mer med rätt säng. Sängen är oerhört viktig. Detta gäller särskilt som vi har blivit mer känsliga med åren vilket i sin tur beror på att vi inte använder kroppen på samma sätt som tidigare i historien. Vi arbetar inte fysiskt och det ger gör att vi inte är lika trötta på kvällen och detta gör att vi behöver en viloplats där vi får hjälp med att slappna av på det sätt som krävs för att vi ska kunna sova gott på natten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>